Komisja Europejska zatwierdziła polski program dokapitalizowania firm  na łączą kwotę 7,5 mld zł (1,65 mld EUR), który będzie wspierał duże przedsiębiorstwa oraz niektóre większe MŚP w związku z pandemią COVID-19. Program ten zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy środków państwa, przyjętych przez Komisję w związku z pandemią COVID-19. Program ten jest częścią szerszego  wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, tak zwanej tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw.

Kolejny instrument wsparcia, tym razem kapitałowego, staje się dostępny dla polskich firm. Pozwala on na przeprowadzenie niezbędnej interwencji  państwa, która pomoże  pokryć lukę kapitałową i   zapewnić  stabilności ekonomiczną firm w obliczu szkód gospodarczych, związanych z pandemią COVID-19. Rozwiązania dostarczone przez rząd działają, co pokazuje skala do tej pory zaangażowanych środków – ponad 80 mld złotych, które trafiły do polskich przedsiębiorców za pośrednictwem tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej PFR – zauważa wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Finansowanie dostępne w Tarczy Kapitałowej dla Dużych Firm może być udzielane w postaci:

  1. obejmowania lub nabywania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora lub na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami;
  2. obejmowania przez Polski Fundusz Rozwoju Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania Polskiego Funduszu Rozwoju służy przywróceniu struktury kapitałowej naruszonej przez epidemię COVID-19.

 

Programem będzie zarządzać Polski Fundusz Rozwoju i stanowi on część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, tj. programu wsparcia ustanowionego przez rząd, którego całkowity budżet wynosi około 25 mld zł (5,5 mld EUR). Tarcza finansowa dla dużych firm stanowi komplementarną całość z tarczą finansową dla małych i średnich firm, a łączna wartość całego programu to 100 miliardów złotych.

Zobacz także