Centrum Konferencyjne Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zamieniło się w stolicę kariery i talentów, a wszystko to za sprawą Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, do którego świętowania przyłączył się Dolnośląski Klaster Edukacyjny. W dniach od 16 do 21 października na uczestników czekał zróżnicowany program, przygotowany przez LSSE we współpracy z Collegium Witelona Uczelnią Państwową. Przedstawiciele wszystkich szczebli edukacyjnych od przedszkolaków, przez młodzież, aż do nauczycieli i dyrektorów, mogli znaleźć dla siebie coś ciekawego.

„Talent i praca – to się opłaca” – tak brzmiało hasło tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, przy współpracy z legnicką „Witelonką”, zorganizowała w ramach działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. W atrakcyjnym harmonogramie wydarzenia znalazło się wiele przedsięwzięć, w tym konferencja, warsztaty i konkurs.

Bardzo się cieszę, że tegoroczna odsłona Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery zakończyła się sukcesem i wzbudziła spore zainteresowanie. Szkoły coraz chętniej otwierają się na współpracę z biznesem oraz szukają skutecznych rozwiązań, które mają na celu odpowiednie przygotowanie młodych ludzi do sprawnego zdobywania kolejnych etapów edukacyjnej ścieżki. Wierzę, że będzie jeszcze więcej takich wspólnych działań, nie tylko „od święta”. Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej Specjalnej Strefy jest jednym z największych tego typu podmiotów w Polsce, na ten moment mamy już blisko 200 partnerów, a nie zamierzamy zwalniać tempa. Zapewniamy dzieciom i młodzieży dostęp do innowacyjnych form warsztatowych, praktycznych zajęć, uczących zarówno umiejętności zawodowych, jak i kształtujących kompetencje miękkie. Wszystkie te działania są potrzebne na współczesnym rynku pracy, ale też w życiu prywatnym, więc dobrze je trenować od najmłodszych lat – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Konferencja pt.: „Od Edukacji do Biznesu – przyszłość należy do talentów”

Konferencja pt.: „Od Edukacji do Biznesu – przyszłość należy do talentów”, która odbyła się 19 października w Centrum Konferencyjnym LSSE, skierowana była do przedstawicieli placówek edukacyjnych i instytucji związanych z oświatą oraz rynkiem pracy. Spotkanie miało na celu stworzenie wspólnych perspektyw dla rozwoju szkolnictwa w regionie poprzez rozwijanie indywidualnych talentów i predyspozycji uczniów, by stali się atrakcyjną grupą zawodową dla pracodawców.

Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy uczelni wyższych i doradcy zawodowi. Program konferencji składał się z dwóch części: teoretycznej, podczas której m.in. omówiono model FRIS i wyniki badań wskazujące na osobowości zdefiniowane w tej metodzie, które dominują wśród nauczycieli oraz warsztatowej, gdzie uczestnicy w praktyce mogli sprawdzić swoje umiejętności i przećwiczyć zdobyte kompetencje.

Konferencja była też okazją do podpisania deklaracji wstąpienia do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego nowych partnerskich firm: Wieneberger oraz Lubinpex. Zawarto również dwa trójstronne porozumienia o współpracy edukacyjno-patronackiej, których celem jest podnoszenie jakości kształcenia branżowego, w oparciu o działalność edukacyjną placówki oraz objęcie opieką patronacką uczniów szkoły przez firmę patronacką, przy honorowym wsparciu LSSE. Porozumienia podpisali:

– LSSE – Lubinpex – PZS Chocianów – objęcie patronatem klasy technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, kształcących uczniów w zawodach: technik organizacji turystyki, kucharz.

– LSSE – Sanden Manufacturing Poland – PZS Chocianów – objęcie patronatem klasy technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, kształcących uczniów w zawodach: technik mechatronik, mechatronik.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Legnickiego.

Spotkanie z przedszkolakami, warsztaty dla młodzieży i konkurs modelarski

W ofercie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery znalazły się również przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży.

Wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, zorganizowaliśmy także warsztaty dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 14 w Legnicy. Dzieci miały okazję pokazać swoje mocne strony poprzez budowanie, tworzenie prac przestrzennych, malowanie i łączenie różnych technik plastycznych. Dużym zainteresowaniem wśród maluchów cieszył się Strefuś, maskotka LSSE, który przywitał się z dziećmi i przeprowadził wywiad na temat talentów i pasji – dodaje Aleksandra Jurkiewicz, dyrektor Departamentu Klastrów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Za nami również wyjątkowe zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych pn. „Talent World Cafe”. Centrum Konferencyjne LSSE przekształciło się na ten czas w „kawiarnię”, w której uczniowie z partnerskich szkół Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego wymieniali się swoimi poglądami i przemyśleniami na temat talentów, kompetencji, predyspozycji, a także przyszłej kariery. Formuła warsztatów „World Cafe” to narzędzie służące do wymiany wiedzy i pomysłów, a także określenia potrzeb oraz oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron. Podsumowanie rozmów, tzw. „żniwa”, mają na celu pokazanie uczestnikom wielu wspólnych odkryć i pomysłów, które zrodziły się podczas dyskusji. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z legnickich szkół: Wojskowej Szkoły Średniej im. Zawiszy Czarnego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, VII Liceum Ogólnokształcące, TEB Edukacja Legnica, Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu.

Na zakończenie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Kariery rozstrzygnięto konkurs modelarski pn. „Stwórz swój model do kariery”, promujący wiedzę zawodoznawczą wśród uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów zainteresowań związanych z zawodami i rynkiem pracy oraz trenowanie autoprezentacji. Uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie makiety, modelu, dioramy inspirowanej wyobrażeniem zawodu i prezentującą pracę, jaką chcieliby wykonywać w przyszłości.

Zobacz także