W ciągu trzech pierwszych dni obowiązywania przepisów wprowadzonych tzw. Tarczą Branżową, już 6 106 przedsiębiorców złożyło wnioski o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (dane od 19.12.2020 r. do 21.12.2020 r. do godz. 11.00). Najwięcej wniosków złożono w Warszawie (524), Poznaniu (342) i Krakowie (270).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do powiatowych urzędów pracy wyłącznie w formie elektronicznej. Jednorazowa dotacja do 5 tys. zł przeznaczona jest dla mikro i małych firm z określonych branż. M. in. do takich jak: gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, rekreacyjna, sprzedaż detaliczna, turystyczna, edukacyjna i pralnicza. W sumie w ustawie wymieniono ponad czterdzieści kodów PKD.  Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Duże zainteresowanie wsparciem w formie dotacji, to dowód na to, że Tarcza Branżowa była oczekiwana i jest niezwykle potrzebna przedsiębiorcom. Urzędy pracy, po zebraniu doświadczenia w pierwszych odsłonach Tarczy oraz wsparte narzędziami przygotowanymi przez resort rozwoju, pracy i technologii, są przygotowane do sprawnego udzielania wsparcia. MRPiT jest w stałym kontakcie z urzędami i na bieżąco monitoruje wdrażanie dotacji.

Zobacz także