W dniu 28 czerwca 2021r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pn.: „ Nowa współpraca nauki i biznesu w Regionie Legnickim”, w której udział wzięli oprócz przedstawicieli uczelni m.in. w osobach prof. A. Wrzecioniarza, Dziekana Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ Daniela Medyńskiego, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek, Starosta Powiatu Legnickiego Adam Babuśka, Dyrektor Rady Federacji Stowarzyszeń NOT „Zagłębia Miedziowego” Stanisław Sirojć oraz przedstawiciele firm zainteresowanych współpracą. Konferencja była kontynuacją konferencji z dnia 18.06.2021r. pn.: Robotyka w szkołach Dolnego Śląska, w której wzięli udział przedstawiciele szkół Regionu Legnickiego.
Rozpoczynający spotkanie Dziekan Daniel Medyński podkreślił, że rozwijajaca się Gospodarka 4.0 wymaga przygotowania odpowiednich kadr dla zakładów zlokalizowanych w okolicy Legnicy, Lubina, Polkowic i Głogowa. Podczas konferencji przedstawione zostały inicjatywy, które lepiej przygotują przyszłych absolwentów pod aktualne i przyszłe potrzeby pracodawców. Zaproponowano również nowe formy bezpośredniej współpracy. Przedstawiciele uczelni omówili nowe kierunki studiów związanych z przemysłem 4.0, planowane nowe laboratorium cobotyczne, koncepcję „Seminarium Przemysłowego”, oraz inne formy nowej współpracy.
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w tej inicjatywie jest kluczowym partnerem co zostało kilkakrotnie podkreślone podczas spotkania. Prezes LSSE.S.A. Przemysław Bożek w swoim wystąpieniu zapewnił o dalszej, owocnej współpracy z uczelnią dla wspólnego dobra. Zaprezentował również możliwości i potrzeby firm strefowych podkreślając, że wychodząc naprzeciw rozwijającej się gospodarce uczelnia obrała bardzo dobry kierunek.

Zobacz także