W ramach działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego współorganizowaliśmy międzywydziałowe warsztaty dla studentów Collegium Witelona Uczelnia Państwowa pn.: „Przez kompetencje do profesjonalizmu na rynku pracy”.

Spotkanie otworzył prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, który zachęcał młodych ludzi do zdobywania wiedzy oraz pozyskiwania nowych doświadczeń z różnych dziedzin nauki. Celem warsztatów był rozwój studentów w zakresie kompetencji miękkich, przede wszystkim zdolności komunikacyjnych, kreatywności, integracji wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów oraz pracy w zespole.

Studenci z różnych kierunków zostali podzieleni na 4 grupy po 15 osób. Każdemu zespołowi towarzyszyło dwóch trenerów – specjalistów z firm strefowych. Warsztaty składały się z 4 części, w których uczestnicy mieli za zadanie przeanalizować poszczególne gry menadżerskie: Team Balance, Do kwadratu – ukryta wskazówka, Po omacku, Symbole – Leonardo. Po zakończeniu rozgrywek, uczestnicy omawiali ćwiczenia i otrzymywali feedback od trenerów.

W warsztatach wzięło udział 80studentów Collegium Witelona z trzech Wydziałów: Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

 

Zobacz także