Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza i biznesowa była tematem przewodnim „Polsko-Ukraińskiego Forum Biznesowego w kontekście perspektyw odbudowy Ukrainy” w Iwano-Frankiwsku, w którym uczestniczyła reprezentacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE wzięła udział w panelu dyskusyjnym pt. „Potencjał polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej: możliwości i wyzwania”, podczas którego przybliżyła uczestnikom funkcjonowanie Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, korzyści wynikające z ulokowania inwestycji, a także rozwijania swojego biznesu na Dolnym Śląsku oraz działaniach LSSE i Fundacji LSSE na rzecz Ukrainy.

Wydarzenie zwieńczyły spotkania B2B przedstawicieli polskich oraz ukraińskich firm, które ułatwiły zawarcie nowych kontaktów i były szansą na wymianę doświadczeń w międzynarodowym gronie.

Seminarium z udziałem administracji państwowej oraz biznesu realizowane było w ramach projektu Centrum Studiów Strategicznych Warsaw Enterprise Institute „Serwis odbudowy Ukrainy”.

Zobacz także