Ponad 600 przedsiębiorców, reprezentantów instytucji okołobiznesowych, władz państwowych, samorządu terytorialnego i dyplomacji zgromadziło się podczas Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 w Warszawie.

Na wydarzeniu zorganizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą, nie mogło zabraknąć Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedstawicielki Departamentu Obsługi Przedsiębiorców, na stoisku promocyjnym LSSE, opowiadały zainteresowanym m.in. o zwolnieniach podatkowych oferowanych firmom i wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, najważniejszych projektach inwestycyjnych oraz działaniach Klastrów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ostatnich latach współczesna gospodarka i przemysł nie tylko w Polsce, ale też w Europie stają przed nowymi wyzwaniami, którym muszą sprostać. Przykładem może być praca zdalna podczas pandemii koronawirusa oraz przeniesienie do wirtualnego świata funkcjonowania wielu branż.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2024 odbywało się pod hasłem „New visions – new ways” i było okazją do szukania wspólnych rozwiązań, a także wymiany innowacyjnych pomysłów. Podczas spotkania podkreślano również istotę wewnętrznej oraz zewnętrznej współpracy w celu wykorzystania potencjału krajowej gospodarki.

Zobacz także