Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczynają współpracę, która ma wesprzeć lokalne firmy w transformacji i rozwoju. Jednym z założeń jest również organizacja wspólnych przedsięwzięciach promujących ideę Przemysłu 4.0. Porozumienie podpisano w czwartek, 30 czerwca w siedzibie LSSE podczas posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

To kolejny ważny krok podjęty w tym roku przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Z Platformą Przemysłu Przyszłości będziemy współpracować w zakresie wymiany informacji, doświadczeń i danych. Bardzo się cieszę również na myśl o wspólnych przedsięwzięciach promujących ideę Przemysłu 4.0. Łatwo możemy skojarzyć to z klastrowością. Przyświeca nam łączenie potencjału, wymiana myśli. Ostatni czas pokazał, że współpraca podmiotów z różnych branż daje nam siłę – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Naszym zadaniem – wspólnie z Platformą Przemysłu Przyszłości – jest dostarczenie najnowszej wiedzy dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy zaproponować najlepszą i najnowszą wiedzę ekspercką. Będzie to między innymi oferta szkoleń i konferencji w formach zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej. Natomiast głównym założeniem jest to, żeby wiedza ta mogła być praktycznie zastosowana przez przedsiębiorców – dodaje Ryszard Wawryniewicz, wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem Platformy Przemysłu Przyszłości jest działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych.

Współpraca pomiędzy LSSE a FPPP będzie polegała m.in. na:

• wsparciu eksperckim,

• udziale przedstawicieli FPPP w targach, konferencjach, kongresach, przedsięwzięciach organizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,

• obejmowaniu patronatem wydarzeń organizowanych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną,

• współorganizowaniu przedsięwzięć i projektów promujących ideę Przemysłu 4.0.,

• współpracy przy realizacji projektu Międzynarodowy Instytut Nauki i Technologii.

Takie porozumienia są aktami symbolicznymi, jednak my stale będziemy wypełniać je treścią. Nie trzeba szukać daleko, ponieważ już wcześniej nasze instytucje miały okazję współpracować. Jesteśmy bardzo dynamiczną agendą rządową. W ramach naszych działań świadczymy usługi doradcze i szkoleniowe. Dzielimy się know-how z przedstawicielami przemysłu. Jako Platforma Przemysłu Przyszłości zmierzamy do tego, żeby ułatwiać transformację cyfrową i robotyzację. Dysponujemy bazą ponad 100 ekspertów, którzy są gotowi świadczyć swoje usługi – mówi Piotr Bober, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości.

Kolejne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

To właśnie transformacja cyfrowa, przemysł 4.0, automatyzacja były głównymi tematami poruszanymi podczas czwartkowych obrad Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE. W jej trakcie dyskutowano również o koncepcji „Strategii Rozwoju Obszaru Gospodarczego”.

Chcemy, aby nasze spotkania były jak najbardziej efektywne, dlatego dyskusję zawsze rozpoczynamy od krótkiego sprawozdania z tego, co ważnego dzieje się w regionie w sferze gospodarczej. Są wśród nas samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Tak silna grupa pozwala nam z różnych punktów patrzeć na te same kwestie. Cieszę się, że w obecności członków Rady po raz kolejny jesteśmy świadkami porozumień, które będą miały realny wpływ na gospodarkę w regionie – podsumowuje Adam Babuśka, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, legnicki starosta.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została powołana pod koniec listopada 2021 r., jako organ wspierający rozwój przedsiębiorczości w regionie. Obecnie RROG liczy 27 członków. W czwartek, 30 czerwca certyfikat członkostwa odebrali: Kamil Orzeł, dyrektor Departamentu Regulacji w KGHM Polska Miedź oraz Adam Ruciński, burmistrz Środy Śląskiej.

Założenia Rady sprawdzają się w praktyce. Wcześniejsze posiedzenia owocowały w nawiązywanie nowych współprac pomiędzy instytucjami z regionu i nie tylko. Przypomnijmy, 25 marca tego roku powołano Klaster Wodorowo-Energetyczny. Również teraz, w otoczeniu ludzi biznesu i samorządowców, przedstawiciele LSSE oraz Platformy Przemysłu Przyszłości podpisali list intencyjny.

Podczas każdego posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, specjaliści przedstawiają prezentacje na wybrane tematy gospodarcze, które są następnie okazją do dyskusji. Ewa Nowak-Iskra, dyrektor Regionu Dolnośląskiego oraz Łukasz Trzpil, główny ekspert ds. finansowania z Biura Finansowania Projektów Regionalnych Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentowali „Możliwości finansowania w BGK odnawialnych źródeł energii”. Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych on-line opowiedział o „Transformacji energetycznej na fali globalnych megatrendów”.

Na koniec Enrico Ciullo, z włoskiej spółki Bosetti Global Consulting zaprosił przedstawicieli samorządów i biznesu do udziału w „Energy Industry Mixer” – międzynarodowej konferencji, opartej na strukturze osobistych spotkań w stylu speed dating, pomiędzy samorządami a branżą energetyczną. Kolejna edycja planowana jest w Legnicy już we wrześniu. Więcej szczegółów wkrótce.

Zobacz także