Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” zagrał w Legnicy koncert charytatywny na rzecz pomocy Ukrainie. Organizację wydarzenia wsparła m.in. Fundacja LSSE i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Pod batutą maestro Jacka Bonieckiego soliści, chór i orkiestra zespołu wykonali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zabrzmiały również utwory w innych językach, w tym po ukraińsku.

Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zbudowanie domu rehabilitacyjnego dla ofiar wojny na Ukrainie. Organizatorom udało się zebrać ponad 40 tys. zł, które zostały przekazane na ręce obecnego na wydarzeniu bp Leona Dubrawskiego, ordynariusza diecezji kamieniecko-podolskiej.

Zobacz także