• • Ministerstwo Finansów przedstawia do konsultacji kolejny pakiet ulg dla biznesu.
  • • Ulga IPO będzie wspierać proces poszukiwania kapitału w ramach pierwszej emisji na giełdzie.
  • • Estoński CIT 2.0. to druga faza wdrożenia w Polsce rozwiązań, które łączą korzystne warunki opodatkowania z niskimi kosztami obsługi podatku.
  • • Ulga na konsolidację pomoże w restrukturyzacji firm po pandemii.
  • • Będą też ułatwienia w tworzeniu i funkcjonowaniu PGK, czyli atrakcyjnej formy rozliczenia dla grup spółek.

Ulgi na IPO

Jednym z elementów pakietu poddanego prekonsultacjom są rozwiązanie dla firm, które chcą wejść na giełdę i dla tych, którzy w giełdowego debiutanta będą inwestowali.

Ulga na IPO pomoże firmom w podjęciu decyzji o wejściu na giełdę. To skuteczny sposób na znalezienie dodatkowych środków na rozwój. Wejście na giełdę oznacza jednak koszty związane z przekształceniem organizacji, opracowaniem oferty czy działaniami marketingowymi. Takie wydatki zostaną wliczone w koszty w 150%. Ulga na IPO jest w Polsce bardzo potrzebna, bo potencjał giełdy nie jest wystarczająco wykorzystany przez mniejszy biznes

– mówi wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Debiutanci muszą ponieść koszty związane z przygotowaniem, przekształceniem organizacji, przygotowaniem oferty, działaniami marketingowymi. Ponoszą również wydatki na sporządzenie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe czy giełdowe. Proponujemy ulgę która ułatwi poniesienie tych kosztów. Takie wydatki będą mogły zostać zakwalifikowane w koszty w wysokości 150%. Przy czym w przypadku usług doradczych, prawnych i finansowych, bezpośrednio związanych z emisją, odliczenie będzie przysługiwać do maksymalnej wysokości 50% wydatków, nie więcej jednak niż 50 tys. zł bez uwzględnienia podatku VAT.

Propozycja zawiera także zachętę dla inwestorów. Każda zarobiona na giełdzie złotówka obciążona jest obecnie 19% podatkiem Belki. W ramach proponowanego rozwiązania, każdy kto kupi akcje startującej na giełdzie spółki i zachowa je przez 3 lata, nie zapłacił podatku od ich sprzedaży. To zwiększy zainteresowanie nowymi firmami po stronie inwestorów.

Estoński CIT 2.0

Od stycznia przyszłego roku, każda spółka kapitałowa, niezależnie od wielkości, będzie mogła wybrać rozliczenie na zasadach Estońskiego CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Będzie to możliwe, ponieważ w drugiej fazie wdrażania w Polsce tego rozwiązania, zniesiony zostanie wymagany do tej pory limit przychodów firmy na poziomie 100 mln zł.

Zniesiony zostanie także obowiązek ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych. Uprawnione do skorzystania z systemu będą nie tylko spółki z o.o. i SA, ale również, na określonych zasadach, trzy kolejne rodzaje form prawnych: spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne a z funduszu inwestycyjnego także spółdzielnie.

Pozostaną tylko dwa warunki, tj. wymóg prowadzenia w Polsce realnego biznesu, czyli osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej i zatrudnianie minimalnej liczby pracowników oraz prosta struktura właścicielska, czyli ograniczenie kręgu udziałowców do osób fizycznych i brak wielopoziomowej struktury.

Od stycznia przyszłego roku w Polsce funkcjonować będzie Estoński CIT 2.0. Zlikwidujemy 3 z 5 warunków wejścia w ten sposób opodatkowania. Nie wystąpi również konieczność zapłaty podatku w momencie wejścia do systemu estońskiego. Wcześniej mogła ona wynikać z korekty wyniku finansowego. Proponujemy, żeby był on płacony jedynie jeśli firma zdecyduje się na bardzo szybkie wyjście z ryczałtu. Jeśli zostanie nim przez 4 lata, podatku nie zapłaci, zobowiązanie podatkowe z tego tytułu wygaśnie. Co ważne, podatku na wejściu nie zapłacą również jednoosobowe działalności gospodarcze, które przekształcą się w spółkę kapitałową

– zaznacza Jan Sarnowski.

Ułatwienia dla Podatkowej Grupy Kapitałowej

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie podatkowej grupy kapitałowej jest atrakcyjnym modelem biznesowym, którego zaletą jest możliwość wspólnego rozliczania dochodów przez spółki wchodzące w skład grupy. Obecnie PGK mogą utworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi pół miliona zł. Ministerstwo Finansów zaproponowało zmniejszenie tej wartości o połowę, do 250 tys. Dzięki temu możliwość założenia grupy podatkowej będzie otwarta dla mniejszych podmiotów. Możliwe będzie także połączenie, przekształcenie oraz podziały spółek, które tworzą PGK. Zniesiony zostanie również warunek rentowności.

Ulga konsolidacyjna

W ramach propozycji skierowanych do sektora MŚP, na prekonsultacje trafia też projekt wspierający łączenie firm (ich konsolidację).

Upadłość firmy, która doświadcza przejściowych problemów, może skutkować stratami nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale również dla jego pracowników i całego otoczenia biznesowego. Fuzja połączona z częściową restrukturyzacją przyniesie korzyści i firmom i rynkowi. Firmy potrzebują wsparcia, które pozwolą im sprawnie przeprowadzić procesy konsolidacyjne. Stąd propozycja ulgi

– wyjaśnia wiceminister Sarnowski.

W ramach procesu konsolidacji firma oprócz zaliczenia wydatków związanych z przejęciem innej spółki do kosztów uzyskania przychodów, będzie mogła również w ramach ulgi kolejny raz odliczyć ich równowartość od podstawy opodatkowania. Oznacza to, że na każdą złotówkę wydaną na konsolidację, dochód do opodatkowania zmniejszy się o 2 zł. Jakie to będą wydatki? Takie poniesione bezpośrednio w związku z nabyciem udziałów w spółce kapitałowej. Czyli miedzy innymi koszty obsługi prawnej, wyceny, sporządzenia planów połącznia czy audytu.

Prekonsultacje

  • • Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich.
  • • Uwagi i opinie można zgłaszać na adres sekretariatDD@mf.gov.pl do 25.06.2021 r.
  • • W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych, jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • • Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. JPG) proszę dołączyć ich postać edytowalną.

Klauzula Informacyjna Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Więcej informacji pod adesem: https://www.gov.pl/web/finanse/kolejny-pakiet-zmian-dla-msp-i-duzych-inwestorow-w-prekonsultacjach

Zobacz także