Za nami intensywny tydzień, który zwieńczyła międzynarodowa konferencja pt.: „Innowacyjne Rozwiązania w Gospodarce. Smart Economy & Smart Industry 2022”, zorganizowana na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych Collegium Witelona Uczelnia Państwowa.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek wziął udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym Smart Economy & Industry pod patronatem Związku Pracodawców Polska Miedź.

Celem wydarzenia była prezentacja innowacyjnych rozwiązań w kluczowych obszarach gospodarki, ustalenie uwarunkowań i ograniczeń ich stosowania, a także wymiana doświadczeń wynikających z praktyki gospodarczej.

Patronat honorowy nad konferencją objęli Minister Edukacji i Nauki oraz Rektor Collegium Witelona Uczelnia Państwowa. Wśród współorganizatorów przedsięwzięcia znaleźli się m.in.: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja LSSE, Platforma Przemysłu Przyszłości.

Zobacz także