PRZYZNANIE POMOCY PUBLICZNEJ - WARUNKI

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (do pobrania), decyzję o wsparciu nowej inwestycji realizowanej na obszarze zarządzanym przez LSSE S.A. wydaje Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

Decyzja o wsparciu jest wydawana na wniosek Przedsiębiorcy (do pobrania).

Mapa obszaru zarządzanego przez LSSE S.A.

W decyzji o wsparciu wskazuje się:

 • okres jej obowiązywania,
 • przedmiot działalności gospodarczej,
 • warunki, które przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić, dotyczące:
  • zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby pracowników;
  • poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;
  • terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;
  • maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej;
  • kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;
  • terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości

Więcej o Decyzji o wsparciu w Kryteriach przyznawania pomocy publicznej.

Decyzja o wsparciu nowej inwestycji jest decyzją administracyjną wydawaną z zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

pdf
Rozporządzenie z dnia 29.08.2018
Mapa terenów LSSE
doc
Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu