Uczestniczyliśmy w I edycji kongresu „Biznes Odpowiedzialny Społecznie”, który odbył się w Warszawie. Tematem przewodnim było wykorzystywanie CSR w praktyce polskich przedsiębiorstw jako źródło szans, innowacji i przewagi konkurencyjnej na rynku.

Działania CSR to kluczowy element strategii biznesowej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poza przekazywaniem darowizn, organizowaniem i aktywnym udziałem w akcjach charytatywnych, odpowiedzialność w biznesie oznacza dla nas zrównoważony rozwój całej organizacji.

Przypomnijmy, że to właśnie Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała własną fundację, która jest naturalną konsekwencją działań strefowych, podejmowanych w poczuciu CSR.

Fundacja LSSE na co dzień realizuje powierzoną misję społeczną poprzez udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowanie, wspieranie działań instytucji oraz organizacji społecznych.

Zobacz także