Ostatnio intensywnie pracujemy nad analizą dokumentów oraz planujemy pozyskiwanie funduszy na realizację tegorocznych celów. W 2023 roku udało się nam otrzymać aż 154 390 zł z różnych projektów. Nasza Fundacja wspiera przedsięwzięcia, instytucje, stowarzyszenia i organizacje z gmin oraz powiatów z terenu oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, a także nieocenionej pomocy ludzi dobrej woli, już blisko od dwóch lat możemy wypełniać misję Fundacji, pomagając potrzebującym z naszego regionu i nie tylko. Fundacja LSSE to także ponad 2 mln zł pomocy humanitarnej – żywnościowej, leków i niezbędnych darów dla walczącej Ukrainy. Nie zatrzymujemy się i działamy dalej!

Zobacz także