Jak być bardziej innowacyjnym? Skąd wziąć środki na rozwój swojej działalności? Jak zbudować swoją konkurencyjność? Tego przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się podczas e-konsultacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, 22 kwietnia współorganizowane jest przez Związek Cyfrowa Polska oraz Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi. W konsultacjach weźmie udział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Konsultacje skierowane są do podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność, zwiększają swój potencjał konkurencyjności oraz do liderów innowacji z przemysłów kreatywnych. Z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki mogą skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, czy instytucje finansowe.

Spotkanie będzie dobrą okazją zwłaszcza dla młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność i szukają finansowania na swoje innowacyjne projekty

– mówi prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreśla, że źródłem innowacji jest efektywna współpraca nauki z biznesem.

Skuteczniejsza komercjalizacja pomysłów pozwoli przekształcać je z sukcesem w produkty wytwarzane przez polskie firmy. W ten sposób będziemy konkurować w najbardziej obecnie zyskownych obszarach gospodarki opartej na wiedzy. Będzie to możliwe dzięki wszechstronnej współpracy przedsiębiorców ze środowiskiem naukowym

– mówi wiceminsiter Waldemar Buda.

Podczas e-konsultacji zostaną poruszone m.in. takie kwestie, jak: priorytety i główne założenia Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki czy wyzwania związane z Europejskim Zielonym Ładem, cyfryzacją oraz Przemysłem 4.0.

W konsultacjach można wziąć udział aktywnie za pośrednictwem profilu Centrum Kreatywności Fabryka w Łodzi na Facebooku. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga konieczności rejestracji. Konsultacje indywidualne z ekspertami odbędą się na platformie Zoom po części otwartej. Linki do konsultacji z ekspertami udostępnione będą w wydarzeniu oraz na czacie e-spotkania.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: wiceminister Waldemar Buda oraz dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju Małgorzata Szczepańska. W trakcie konferencji odbędzie się również debata z udziałem prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika, prof. zw. dr hab. Zofii Wysokińskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, wiceprezes Stowarzyszenia TOP500 Innovators Jolanty Koszelew, Jana Bociana z Łódzkiego Środowiska Startupowego, Daniela Kuliga, doradcy start-upów oraz Adama Kaźmierskiego, dyrektora Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Materiały

Wydarzenie na stronie Facebook

Zobacz także