Ponad 900 tys. zł – tyle przeznaczone będzie na prace renowacyjne oraz zagospodarowanie terenu Miedziowego Centrum Rozwoju Gospodarczego w Głogowie. Dofinansowanie przyznano w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, dodatkowych środków dla samorządów na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Szczegóły zostały ogłoszone podczas briefingu prasowego zorganizowanego na dziedzińcu starej poczty w Głogowie, w której zlokalizowane będzie nowoczesne centrum biznesowe.

Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego umożliwi rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz pobudzi gospodarczo nasz region. Nowoczesne centrum dla biznesu zlokalizowane będzie w zabytkowym budynku starej poczty, którego właścicielem jest LSSE. Obiekt znajduje się w samym sercu Głogowa i w najbliższych latach całkowicie zmieni swoje oblicze. Na początku 2022 roku we współpracy z KGHM Polska Miedź i kilkunastoma innych partnerów ze świata samorządu, nauki, biznesu, podpisaliśmy porozumienie o współpracy w tej sprawie. Tworząc innowacyjną strefę biznesową, nie zapominamy o historii i architekturze. Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwolą nam na renowację obiektu. Budynek ma liczne zdobienia na portalach, obramowaniach okiennych i gzymsach, a teraz będzie jeszcze piękniejszy – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja w Głogowie obejmuje renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, odtworzeniem stolarki drzwiowej i lukarn dachowych. W ramach zagospodarowania terenu przyległego planowane jest wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych, dojść do budynku oraz placu manewrowego. Renowacji oraz częściowej wymianie podlegać będzie także ogrodzenie terenu poprzez montaż nowej bramy z automatycznym systemem otwierania.

W konferencji prasowej uczestniczyli również Wojciech Zubowski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

 Łączymy historię z nowoczesnością – zabytkowy budynek starej poczty, w którym mieścić się będzie Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, ma służyć mieszkańcom i przedsiębiorcom w regionie. Współpraca Legnickiej Specjalnej Strefa Ekonomicznej i Miasta Głogów owocuje między innymi takimi przedsięwzięciami, z czego się ogromie cieszę. Z jednej strony upiększamy naszą przestrzeń publiczną w formie odbudowy, remontu zabytków, a z drugiej – robimy coś dla przyszłości Głogowa – dodaje Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków powstał z myślą o wzmacnianiu naszej tożsamości i wspólnoty narodowej. Realnie wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych. W drugiej edycji programu jednostki samorządu terytorialnego otrzymały dofinansowanie łączne w wysokości 1,82 mld zł, w tym Dolny Śląsk – ponad 120 mln zł. Środki te mają wspierać prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dzięki temu polskie zabytki będą mogły odzyskać dawny blask. Dbałość o miejsca, budynki to nie tylko troska o dziedzictwo kulturowe, ale także bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych – mogą być magnesem przyciągającym turystów.

Zobacz także