Mikrofirmy w Polsce stanowią aż 97% wszystkich firm – jest ich 2,1 mln i to właśnie do nich już od 5 lat Polska Strefa Inwestycji kieruje swoją ofertę wsparcia. Jedną z takich mikrofirm jest AURO, specjalizująca się w automatyce i robotyce, która otrzymała pod koniec 2022 roku decyzję o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Podczas briefingu prasowego w siedzibie firmy, przedstawiono działalność AURO Automation & Robotics i omówiono realizowaną inwestycję.

Polska Strefa Inwestycji (PSI), która obchodzi w tym roku jubileusz 5-lecia działalności, oferuje wiele możliwości dla wsparcia rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Siłą naszej gospodarki jest polski biznes i jego rozwój. Nie zapominamy o innowacjach i wielkich projektach, ale wiemy, że to sektor MŚP jest fundamentem. Przez wiele lat Specjalne Strefy Ekonomiczne kierowały swoje oferty przede wszystkim do dużych, zagranicznych firm, które korzystały z przywilejów podatkowych – taką konieczność narzuciły lata 90. Dzisiaj, dzięki Polskiej Strefie Inwestycji, świętującej w tym roku swoje 5-lecie, to polskie firmy sektora MMŚP stały się podstawowymi beneficjentami stref i przyznawanych zwolnień podatkowych – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Polska Strefa Inwestycji intensywnie wspiera rozwój MŚP poprzez doradztwo i wsparcie w procesach pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, działalność szkoleniową i wydawniczą, promowanie współpracy, a nawet wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą. PSI jest wiarygodnym podziałem wsparcia, a MŚP otrzymują proporcjonalnie największe ulgi.

Dziś Polska Strefa Inwestycji szczególnie mocno promuje ulgi podatkowe dla sektora MMŚP. Mikro- lub mały przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, może otrzymać zwolnienie nawet do 45% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Jeśli zainwestuje np. 200 tys. zł w nową linię produkcyjną, może uzyskać zwolnienie z podatku CIT/PIT nawet na kwotę 90 tys. zł. To prosty mechanizm ulg podatkowych, który pozwala przedsiębiorcy inwestować z ulgą dodaje Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE.

Firma mikro-, mała lub średnia to przedsiębiorstwa, które zatrudniają odpowiednio do 9, do 50 lub do 250 pracowników, a ich obrót i/lub całkowity bilans roczny nie może przekraczać odpowiednio 2 mln euro, 10 mln euro lub 50 mln euro. Jedną z mikrofirm, która zyskała możliwość rozwoju dzięki decyzji o wsparciu przyznanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną jest firma AURO.

Funkcjonujemy na rynku już ponad 10 lat. Tworzymy maszyny, nieustannie zmierzając w kierunku najlepszych rozwiązań i nowych technologii dających rynkową przewagę naszym Klientom. Obecnie coraz większy udział w naszej działalności przypada na systemy zrobotyzowane w oparciu o wieloosiowe manipulatory przemysłowe. Wsparcie otrzymane od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pozwala nam m.in. przenieść się do nowoczesnej hali o powierzchni 500 m2, dostosowanej pod bieżące potrzeby produkcyjne oraz zakupić nowoczesne wyposażenie stanowisk. Niewątpliwie ma to pozytywny wpływ na zwiększenie skali naszych usług – mówi Jarosław Jopkiewicz, właściciel firmy AURO.

Automatyzacja produkcji nie musi jednak wcale oznaczać wymiany istniejących maszyn i urządzeń. Klienci AURO otrzymują wsparcie również przy poprawie i udoskonalaniu już istniejącego parku maszynowego poprzez rozbudowę oraz modernizację maszyn i linii produkcyjnych w kierunku pełniejszej automatyzacji. Dzieje się to niejednokrotnie poprzez zastosowanie robotów przemysłowych lub kompleksową wymianę systemów sterowania, doposażenie maszyn w dedykowane systemy wizyjne, pomiarowe, jakościowe i systemy śledzenia produktu na linii. W firmie AURO strefowe przedsiębiorstwa produkcyjne zyskują nowego partnera, który umożliwia im ulepszenie już istniejących zasobów produkcyjnych, co zwiększa ich przewagę konkurencyjną. Firma prowadzi swoją działalność w Legnickim Polu.

Dla nas niezwykle ważne jest to, aby nowe firmy się rozwijały. Są to wpływy długoterminowe – z podatków i nieruchomości – co zdecydowanie polepsza jakość funkcjonowania gminy. W momencie, kiedy taki przedsiębiorca się pojawia, staramy się pomagać jak tylko możemy w wykonywaniu infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, rozbudowujemy wszelkiego rodzaju możliwości techniczne. Dzieje się to w dużej mierze dzięki bardzo dobrej współpracy z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, niedaleko zakładu znajduje się droga, którą razem ostatnio wybudowaliśmy. Firma AURO to nowe miejsca pracy i nowoczesne usługi, które uzupełniają duże zakłady – podsumowuje Rafał Plezia, wójt Gminy Legnickie Pole.

Zobacz także