Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Bożek brał udział w panelu dyskusyjnym pt.: „Regionalna gospodarka a globalne wyzwania – Specjalne Strefy Ekonomiczne i ich wpływ na rozwój Polski w dobie Czarnych Łabędzi” podczas jubileuszu 25-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

W trakcie panelu rozmawiano na temat przemysłu 4.0, transformacji cyfrowej i automatyzacji przedsiębiorstw, nowych wyzwań demograficznych, w tym – jak Strefy dbają o zrównoważony rozwój całych regionów. Poruszono również zagadnienie neutralności emisyjnej i zielonego rozwoju firm. Na koniec podsumowano społeczną odpowiedzialność biznesu, a prezes LSSE miał okazję opowiedzieć o wsparciu udzielanym przedsiębiorcom, lokalnym społecznościom i pomocy Ukrainie.

Dziękujemy za zaproszenie do dyskusji, możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i wysłuchania wartościowych wystąpień innych rozmówców. W panelu uczestniczyli również: Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, dr inż. Paweł Kurtasz – wiceprezes zarządu WSSE „Invest-Park”, Mariusz Wawer – Head of Governmental Relations na obszar East Europe Region w firmie 3M oraz Łukasz Gałczyński – wiceprezes zarządu Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Jubilatom z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” składamy serdeczne życzenia z okazji 25-lecia działalności, dziękując za wspólne projekty i działania, przede wszystkim w ramach Klastrów. Życzymy dalszego, pomyślnego rozwoju, a Pracownikom WSSE wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

 

 

Zobacz także