Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

II Konferencja Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”

W czwartek 22 listopada przedstawiciele firm z branży lotniczej, instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw współpracujących z branżą lotniczą spotkali się w Legnickim Parku Technologicznym LETIA na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Dolnośląski Klaster Lotniczy (DKL). Tematem konferencji był „Rozwój współpracy między partnerami Dolnośląskiego Klastra Lotniczego”. Patronat nad wydarzeniem objęła Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (LSSE).

Witold Lech Idczak, Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.: Przemysł lotniczy to synonim najnowocześniejszych technologii na świecie. Skupia najwybitniejszych specjalistów i inżynierów. Jego rozwój determinuje wzrost innowacyjności regionu oraz zwiększenie dostępu do wykwalifikowanej kadry. Czy Dolny Śląsk ma szansę na przyciągnięcie inwestorów z branży lotniczej? Myślę, że bardzo duże. Między innymi dzięki zaangażowaniu partnerów Dolnośląskiego Klastra Lotniczego. To oni przecierają szlaki i dzięki wspólnym wysiłkom pokazują, że to właśnie na Dolnym Śląsku jest miejsce dla nowoczesnych firm i innowacyjnych przedsięwzięć. Nie tylko tych największych – choć są one równie ważne – ale także dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez ludzi z wizją i nastawionych na nieustanny rozwój.

Radosław Majda, Prezes Stowarzyszenia Dolnośląski Klaster Lotniczy, Prezes Zarządu UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.: Niezmiernie cieszy nas dynamiczny rozwój naszej organizacji oraz przemysłu lotniczego na Dolnym Śląsku. Cieszy nas też sukces z jakim spotyka się dzisiejsza konferencja. Dzięki takim wydarzeniom nawiązywane są kontakty biznesowe i współpraca pomiędzy firmami oraz z instytucjami otoczenia biznesu, a także światem nauki. Mamy szansę wymienić się doświadczeniami i poznać wyzwania związane z dynamicznym rozwojem w regionie. Jestem pod wrażeniem perspektyw i tempa rozwoju branży lotniczej w regionie – powstają nowe firmy, istniejące firmy inwestują w rozwój i zwiększają skale swojego działania, pojawiają się nowe perspektywy współpracy międzynarodowej, nowe inicjatywy naukowe oraz edukacyjne, w które angażujemy się z myślą o przyszłości i kolejnych latach wzrostu. Jestem przekonany, że w ciągu następnych lat przemysł lotniczy będzie miał wiodącą role w regionie.

W konferencji wzięło udział około 60 osób z 30 firm i instytucji zaangażowanych w rozwój branży lotniczej w regonie. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele znanych przedsiębiorstw związanych z przemysłem lotniczym m.in. UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o., Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., Paradigm Precision Poland Sp. z o.o., Unison Engine Components Poland Sp. z o.o. czy XEOS Sp. z o.o. oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, wśród nich Krzysztof Drynda Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. Ponadto wzięli w niej udział przedstawiciele zainteresowani podjęciem współpracy w DKL, w tym włoskie przedsiębiorstwa przemysłu lotniczego m.in. Leonardo Company S.A. – dostawcy m.in. myśliwca Eurofighter Typhoon. Konferencja pod patronatem LSSE dała uczestnikom możliwość prezentacji swojej działalności oraz stanowiła doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych.

Priorytetowym celem działań Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie Regionu Polski Południowo-Zachodniej. Partnerzy Klastra współpracują, aby stworzyć dogodne warunki do rozwoju i lokowania nowych przedsiębiorstw przemysłu lotniczego na tym terenie, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy.

Podczas konferencji partnerzy DKL zaprezentowali swoją aktualną ofertę produktowo-usługową. Ponadto zaprezentowano nową inicjatywę „Elitarna szkoła zawodowa”. Oferta skierowana jest do firm branżowych z myślą o kształceniu przyszłych kadr technicznych.

W czasie spotkania podsumowano tegoroczne inicjatywy i działania DKL. W związku z prezentacją oferty przez przedstawicieli firm zrzeszonych w klastrze w dalszej części całego wydarzenia odbyły się spotkania B2B, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji.

MM/MW/RW
27/11/2018

XEOS – Nowy partner w szeregach Dolnośląskiego Klastra Lotniczego

25 października 2018 roku firma XEOS oficjalnie zasiliła szeregi największej lokalnej organizacji związanej z przemysłem lotniczym.


Dolnośląski Klaster Lotniczy zrzesza obecnie 26 firm związanych z branżą lotniczą, a jego działania wspierają wszystkie strefy ekonomiczne województwa dolnośląskiego. Firma XEOS istnieje na terenie regionu od grudnia 2016 roku: we Wrocławiu działa specjalistyczne Centrum Szkoleniowe, gdzie kształcą się mechanicy silników lotniczych, zaś w Środzie Śląskiej powstaje zakład, do którego już na początku II kwartału 2019 roku trafią do przeglądu i naprawy najnowocześniejsze i największe silniki lotnicze produkcji GE Aviation.

Lotnictwo to sektor, który w Polsce stale zyskuje na znaczeniu. Mamy w kraju kilka silnych ośrodków, które swoimi działaniami wyznaczają kierunki dla rozwoju branży w Europie i na świecie. Jednym z nich jest aglomeracja wrocławska. To właśnie z uwagi na historię lotniczą oraz duży potencjał inwestycyjny Dolny Śląsk przyciąga wielu zagranicznych przedsiębiorców. I to właśnie atrakcyjność lokalizacji była jednym z czynników, które wpłynęły na decyzję przedstawicieli firm Lufthansa Technik i GE Aviation, o budowie zakładu XEOS w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Władze spółki podkreślają, że w regionie widzą duży potencjał, z którego z jednej strony chcą czerpać, a z drugiej strony – wspierać go.

Thomas Böttger, Dyrektor Zarządzający XEOS: Wstąpienie do inicjatywy jest dla nas ogromną szansą na jeszcze większe zaangażowanie w rozwój przemysłu lotniczego na Dolnym Śląsku. Już w momencie podejmowania decyzji o ulokowaniu zakładu XEOS w Środzie Śląskiej, wiedzieliśmy, że Dolny Śląsk jest miejscem z ogromną historią lotniczą. Na co dzień wprowadza się tu innowacyjne rozwiązania, jednocześnie wyznaczając kierunki rozwoju dla tej branży. Dziś we Wrocławiu i Środzie Śląskiej czujemy się jak w domu, dlatego z dumą dołączamy do Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, by wspólnie budować i rozwijać sektor lotniczy w tym regionie.

Priorytetowym celem działalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego jest stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorstw powiązanych z branżą lotniczą, prowadzących działalność na terenie województwa dolnośląskiego. Firmy zrzeszone w organizacji łączą swoje siły, by wspólnie tworzyć odpowiednie warunki rozwoju i podnosić atrakcyjność regionu wśród przedstawicieli przedsiębiorstw lotniczych z całego świata, promować polski przemysł lotniczy za granicą oraz rozwijać sektor badawczo – rozwojowy.

Zakład serwisowania i naprawy silników lotniczych, który XEOS buduje w Środzie Śląskiej, będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów na świecie – przedstawiciele firmy i Dolnośląskiego Klastra Lotniczego widzą w tej współpracy szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń produkcyjnych, handlowych i organizacyjnych, wzajemną pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanych kadr oraz organizacji szkoleń i warsztatów. A wszystko z korzyścią dla regionu i dla polskiego sektora lotniczego.

Firma XEOS oficjalnie wstąpiła do Dolnośląskiego Klastra Lotniczego 25 października 2018 roku. Symboliczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowym XEOS, znajdującym się na Bielanach Wrocławskich. Samo centrum szkoleniowe, w którym odbyło się spotkanie, jest już tematem rozmów w kontekście przyszłego wykorzystania go w celach szkoleniowych, związanych z lotnictwem.

XEOS jest wspólnym przedsięwzięciem Lufthansy Technik oraz GE Aviation – dwóch światowych liderów branży lotniczej, którzy połączyli swoje siły, by stworzyć najnowocześniejsze na świecie centrum serwisowania silników lotniczych.

W nowym zakładzie zlokalizowanym na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w Środzie Śląskiej, znajdzie zatrudnienie 600 wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za naprawę najnowszych modeli silników GE dla Lufthansy, a także innych linii i przedsiębiorstw transportu lotniczego. Wartość inwestycji to 1 mld zł.

Informacja prasowa XEOS, RW/MW
30/10/2018

IX Noc w Instytucie Lotnictwa

W dniu 12 pażdziernika b.r. odbyła się IX edycja Nocy w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Tegoroczna wystawa połączona była z obchodami 100-lecia polskiego lotnictwa.

Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział wzięło 130 wystawców. Nie zabrakło wśród nich również Dolnośląskiego Klastra Lotniczego(DKL). Przez cały czas trwania wystawy Instytut Lotnictwa odwiedziło ponad 43 000 osób.

Według organizatorów to absolutny rekord. Na wspólny sukces złożył się aktywny udział wystawców którzy zaprezentowali osiągnięcia polskiej branży lotniczej i inżynieryjnej.

Stoisko Stowaryszenia DKL cieszyło się dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę odwiedzających przyciągał model samolotu Flaris 1.

RW/MW
30/10/2018

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 3 – 7 września 2018 roku odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego W Kielcach (MSPO).

Jest to niewątpliwie najważniejsze wydarzenie w branży lotniczej w Polsce. Podczas wystawy zaprezentowali się najwięksi potentaci branży lotniczej na świecie. Stowarzyszenie „Dolnośląski Klaster Lotniczy” (DKL) wyeksponował na swoim stoisku polski wielozadaniowy samolot odrzutowy FLARIS 1, zaprojektowany i wykonany przez firmę Metal-Master, członka DKL.


Partnerami stoiska DKL była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” Sp. z o.o. oraz firma Metal-Master.


Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród wystawców oraz gości wydarzenia. Odwiedzili nas przedstawiciele m.in. firmy Leonardo, Amphenol, PGZ, Liberty Steel oraz członkowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, delegacje wojskowe, a także przedstawiciele wielu państw z całego świata. Udział w kieleckiej wystawie był okazją do spotkań, rozmów oraz wymiany doświadczeń firm działających na rzecz branży lotniczej. Na stoisku podczas wydarzenia byli obecni przedstawiciele firm zrzeszonych w DKL, delegacje ze szkół i uczelni oraz ośrodków badawczo-rozwojowych. Stoisko klastra było też miejscem spotkania z firmami i instytucjami, które wyraziły chęć przystąpienia i działania w ramach Dolnośląskiego Klastra Lotniczego.

Podczas MSPO swoje stoiska wystawiły firmy skupione wokół DKL, m.in. Radiotechnika Marketing      Sp. z o.o., FIN Sp. z o.o., przedstawiciele grupy UTC.


Dzięki zaangażowaniu partnerów stoiska DKL: WSSE „Invest-Park”, LSSE i Metal-Master , Stowarzyszenie mogło wyeksponować bardzo okazałe stoisko z prototypem samolotu FLARIS 1, które pozostawiło niezatarte wrażenie wśród uczestników wydarzenia.

RW/MW

25/09/2018

Za nami Aeromixer 2018 – relacja z wydarzenia

20 marca b.r. miała miejsce międzynarodowe spotkanie biznesowe firm produkcyjnych sektora lotniczego, cywilnego i obronnego – Civil&Military AEROMIXER 2018.

21/03/2018