Prezes Fundacji LSSE – Aleksandra Jurkiewicz podczas wizyty na Ukrainie odwiedziła Liceum nr 10 im. Św. Marii Magdaleny we Lwowie, które od ponad 200 lat naucza w języku polskim i rozpowszechnia kulturę polską. Instytucja jest także wieloletnim partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Prezes przekazała na ręce dyrektor liceum – Wiery Szerszniowej – 35 tabletów z podręcznikami, 35 powerbanków i materiały dydaktyczne, które Fundacja LSSE zakupiła ze środków Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr. Mariana Kantona.

Na spotkaniu obecna była również Konsul Generalna RP we Lwowie – Eliza Dzwonkiewicz, która w swoim przemówieniu podziękowała polskim firmom za ich zaangażowanie w rozwój edukacji na Ukrainie.

Delegacja LSSE złożyła również kwiaty na Cmentarzu Orląt Lwowskich, gdzie spoczywają polscy bohaterowie walk o niepodległość.

Wizyta przedstawicieli naszej Fundacji we Lwowie to dowód na to, że polskie strefy ekonomiczne nie tylko inwestują w gospodarkę, ale także dbają o społeczną odpowiedzialność biznesu i kultywują polskie dziedzictwo kulturowe.

Zobacz także