Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: kraj Polska, województwo dolnośląskie, powiat m. Legnica, gmina m. Legnica, miejscowość Legnica

Adres: ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Wysokość kapitału zakładowego 95.351.000 zł

Wysokość kapitału wpłaconego 95.351.000 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000033018

NIP: 6911810830