Przemysław Bożek

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego. Ukończył Wydział Historyczno – Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego na kierunku politologia i nauki społeczne. Posiada tytuł Master of Business Administration, który zdobył podczas studiów na Warsaw Management University. Ukończył również studia podyplomowe zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem samorządu terytorialnego oraz edukacja dla bezpieczeństwa. 

Przemysław Bożek od lat związany jest z samorządem terytorialnym. W latach 2006 – 2014 był Radnym Rady Miejskiej w Głogowie. Jedną z wielu jego pasji jest edukacja. Od 2001 uczy wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum nr 3 , II LO , Szkole Mistrzostwa Sportowego oraz SP nr 8 w Głogowie. W latach 2013-2015 pełnił funkcję dyrektora Chrobry Głogów S.A., a w latach 2016-2017 Dyrektora Departamentu w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Przemysław Bożek to społecznik, który był i jest zaangażowany w wiele projektów. W latach 2007-2010 był prezesem MZKS Chrobry Głogów, twórca projektu edukacyjnego Być jak Zośkowiec, Członek Fundacji Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

Obecnie jest członkiem Zarządu Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, był prokurentem w spółce Letia S.A, wiceprezesem Zarządu Spółki Głogowskiego Parku Przemysłowego, członkiem Rady Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie, członkiem Rady Programowej Polskiego Radia Wrocław S.A.