Przemysław Bożek

Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Członek Zarządu Stowarzyszenia „Dolnośląski Klaster Lotniczy”. Aktywny uczestnik życia biznesowego, samorządowego oraz organizacji pozarządowych, a jak sam podkreśla – nauczyciel i wychowawca młodzieży.

Posiada tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył studia na kierunku politologia i nauki społeczne na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego. Jest również absolwentem studiów podyplomowych: zarządzanie przedsiębiorstwem z udziałem samorządu terytorialnego, edukacji dla bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwo, a także psychologii społecznej w zarządzaniu rozwojem organizacji. Swoje pierwsze kroki menedżerskie stawiał jako prezes oraz dyrektor spółki sportowej Chrobry Głogów S.A. Był w tym okresie animatorem tworzenia klas sportowych. Radny Rady Miejskiej Głogowa dwóch kadencji.

Społecznik zaangażowany w rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego oraz kultury, edukacji i sportu na dawnych „Kresach”. Jest członkiem Rady Programowej Radia Wrocław, Rady Nadzorczej KGHM Mercus oraz Rady Społecznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W Radzie Związku Pracodawców Polska Miedź także pełni funkcję o charakterze społecznym.