Piotr Bober

Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 

Ukończył studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz studia podyplomowe z zakresu New Public Management. W trakcie studiów socjologicznych dziennikarz Polskiego Radia Wrocław, a następnie Radny Rady Miejskiej Wrocławia. 

Założyciel i wieloletni opiekun organizacji młodzieżowych, w tym Parlamentu Młodzieży Wrocławia i Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy. Od lat udziela się w stowarzyszeniach i fundacjach o charakterze społecznym i kulturalnym. Był także prezesem Fundacji Banku Ochrony Środowiska. 

Zarządzał zespołami w spółkach komunalnych oraz w firmach telekomunikacyjnych, w których zajmował się marketingiem oraz rozwojem biznesu w obszarach związanych z inwestycjami, nowoczesnymi technologiami, jak również programami CSR. Specjalista w zakresie badań sondażowych oraz analityk zagadnień związanych z gospodarką komunalną, budżetową i polityką społeczną samorządów terytorialnych. 

Był także Ekspertem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Doradcą Sekretarza Stanu w MEiN. Przed objęciem stanowiska w LSSE pełnił funkcję Prezesa, a następnie Członka Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości – agendy rządowej wyspecjalizowanej w działaniach wspierających polską gospodarkę w procesie cyfryzacji i implementacji rozwiązań „przemysłu 4.0”.