Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, działając na podstawie § 21 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz na podstawie Uchwały nr 15/2024 Rady Nadzorczej LSSE S.A. z dnia 18 czerwca 2024 roku, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 • Stanowisko: NABÓR NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU LSSE S.A.
 • Termin składania dokumentów: 28 czerwca 2024 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu (1,1 MB)
 2. Kwestionariusz kandydata na Prezesa Zarządu (26,1 KB)
 3. Oświadczenie lustracyjne (43 KB)
 4. Klauzula RODO (167,3 KB)

  Metryczka

  Data utworzenia: 19 czerwca 2024 13:17
  Autor: Marta Rudnicka
  Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca 2024 13:17
  Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka