Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wspiera rodaków zamieszkujących za naszą wschodnią granicą. W ramach współpracy z Dolnośląskim Klastrem Edukacyjnym, kolejne dary powędrują do dzieci i młodzieży z polskich szkół partnerskich na Ukrainie.

You might also like