Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Rycerska 24

59-220 Legnica

Wysokość kapitału zakładowego 95 351 000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego 95 351 000,00 zł

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
KRS: 0000033018
NIP: 6911810830