Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. kieruje Zarząd w składzie:

  • Krzysztof Sadowski – Prezes Zarządu
  • Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Wojtyczka – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółki Akcyjnej został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 6 czerwca 2018 roku.