Szczegółowe kompetencje Walnego Zgromadzenia określa: Statut spółki (15 MB).

Metryczka

Data utworzenia: 05 czerwca 2023 12:27
Autor: Marta Rudnicka
Ostatnia modyfikacja: 02 listopada 2023 08:05
Zmodyfikował/a: Marta Rudnicka