Struktura własnościowa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Legnicy

Akcjonariusze Kapitał Ilość głosów
wartość liczbowa % wartość liczbowa %
Skarb Państwa 14 317 000 39,77 28 634 51,11
Gmina Polkowice 8 785 000 24,40 9 885 17,65
Wojewódzki Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4 000 000 11,11 8 000 14,28
Gmina Miejska Złotoryja 2 400 000 6,67 2 400 4,28
Gmina Gromadka 1 300 000 3,61 1 400 2,50
Gmina Legnica 394 000 1,09 594 1,06
Gmina Warta Bolesławiecka 300 000 0,83 600 1,07
ING Bank Śląski S.A. 100 000 0,28 100 0,18
KGHM Polska Miedź S.A. 4 408 000 12,24 4 408 7,87
Razem 36 004 000 100,00 56 021 100,00