Stan osobowy Rady Nadzorczej od 28 kwietnia 2022 r.:

  • Stanisław Obertaniec – przewodniczący Rady Nadzorczej przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych
  • Magdalena Salińska  – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds. gospodarki
  • Piotr Stryczek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Gminy Złotoryja
  • Miłosz Węgrzyn – przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds.  finansów publicznych
  • Monika Mika – przedstawiciel  Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Kamil Piotr Ciupak – sekretarz Rady Nadzorczej – przedstawiciel Gminy Polkowice