Stan osobowy Rady Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

  • – Magdalena Salińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiciel ARP S.A.
  • – Stanisław Obertaniec – Sekretarz Rady Nadzorczej – przedstawiciel ARP S.A.
  • – Miłosz Węgrzyn – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ARP S.A.