Stan osobowy Rady Nadzorczej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

  • Magdalena Salińska – przewodnicząca Rady Nadzorczej przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds. gospodarki
  • Piotr Stryczek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Gminy Złotoryja
  • Miłosz Węgrzyn – przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds.  finansów publicznych
  • Stanisław Obertaniec – członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych
  • Monika Mika – przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Roman Jabłoński – członek Rady Nadzorczej – Wójt Gminy Grębocice