Stan osobowy Rady Nadzorczej od 1 lipca 2020 r.:

  • Piotr Cymerman – przewodniczący Rady Nadzorczej – przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds. gospodarki
  • Piotr Stryczek – przedstawiciel Gminy Złotoryja
  • Miłosz Węgrzyn – przedstawiciel Skarbu Państwa – ministra w/ds.  finansów publicznych
  • Dariusz Kister – przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Kamil Piotr Ciupak – przedstawiciel Gminy Polkowice
  • Stanisław Obertaniec  – przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych