Stan osobowy Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2017 r.:

  • Stanisław Obertaniec – przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa)
  • Piotr Stryczek – wiceprzewodniczący ( przedstawiciel Samorządu Gminnego)
  • Miłosz Węgrzyn – (przedstawiciel Ministerstwa Finansów)
  • Dariusz Kister – (przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
  • Kamil Piotr Ciupak – członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel Gminy Polkowice)