Stan osobowy Rady Nadzorczej od 1 lipca 2020 r.:

 • prof. dr hab. Marek Bugdol – przewodniczący – przedstawiciel Skarbu
  Państwa – ministra w/ds. gospodarki

 • Piotr Stryczek – przedstawiciel Gminy
  Złotoryja
 • Miłosz Węgrzyn – przedstawiciel Skarbu
  Państwa – ministra w/ds.  finansów publicznych
 • Dariusz Kister – przedstawiciel Prezesa
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Kamil Piotr Ciupak – przedstawiciel Gminy Polkowice
 • Stanisław Obertaniec  – przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Aktywów Państwowych