Przedmioty działalności spółki są zawarte w statucie spółki. 

Statut spółki