Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

Konkurs „Najlepsza Praca Dyplomowa” rozstrzygnięty

18 lipca w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyło się spotkanie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu „Najlepsza Praca Dyplomowa” ogłoszonego przez LSSE S.A. dla studentów Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

W skład komisji oceniającej weszli: Przemysław Bożek – wiceprezes Legnickiej Specjalnej Strefy S.A., prof. nzw. dr hab. inż Andrzej Matuszak – Profesor PWSZ w Głogowie, dr inż. Paweł Modzel – Starszy Wykładowca PWSZ w Głogowie, Dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ Głogów, Aleksandra Jurkiewicz – Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego LSSE S.A. oraz Adam Zysk – Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego LSSE S.A.

Wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie.  Jednak trzech studentów PWSZ w Głogowie zasłużyło na szczególne wyróżnienie w kategorii prac inżynierskich związanych z przemysłem. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.