Menu główne

Strefa Twoich Możliwości

BIP PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
42.11.Z Roboty związane z budowa dróg i autostrad
68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
68.20.Z Wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
82.30.Z Działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Metryczka

Opublikował:
Data opublikowania:
Utworzył:
Data utworzenia:
Ilość odsłon:
372920total sites visits.
Podmiot: