idczak-209x300b
Witold Lech Idczak, Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., 
 z wykształcenia jest magistrem inżynierem budownictwa lądowego. Ukończył Politechnikę Wrocławską. Doświadczenie menadżerskie zdobywał będąc wiceprezesem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pracował również, między innymi, jako zastępca wójta Gminy Głogów; był też zastępcą dyrektora Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2007-11 Senator RP – do 2010 sekretarz Senatu.Witold Lech Idczak ma 47 lat, dwoje dzieci i jest żonaty.

DG_WWW
Dorota Giżewska, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
 ukończyła zarządzanie i marketing w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Jest również, między innymi, absolwentką podyplomowych studiów zarządzania finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest skutecznym menadżerem z 17-letnim doświadczeniem. Od blisko 30 lat zawodowo pracuje w ochronie zdrowia. Od 2013 roku jest prezesem zarządu Fundacji Przystań w Ścinawie. W 2011 roku została wyróżniona Srebrnym Krzyżem Honoru Federacji Pracodawców Polski Zachodniej.

sk

 

 

 

 

 

Krzysztof Sadowski, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., z wykształcenia jest inżynierem informatykiem – absolwentem Politechniki Zielonogórskiej. To doświadczony menadżer i samorządowiec. Wiedzę w zakresie zarządzania zdobył w czasie studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Franklin University. Ukończył również podyplomowe studia – Public Relations i komunikacja społeczna – w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Od 1999 roku związany z samorządem terytorialnym. Ostatnio piastował funkcję naczelnika wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Witold Łakomski – Radca Prawny
tel.: (076) 727 74 73
lakomski@lsse.eu

Beata Juszkiewicz – sekretariat – Specjalista ds Administracyjno – Organizacyjnych
tel.: (076) 727 74 70
tel.: +48 691 350 791
sekretariat@lsse.eu


DEPARTAMENT EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNY:

Agnieszka Bartkowiak – Dyrektor Departamentu
tel.: (076) 727 74 83
tel.: +48 530 770 347
bartkowiak@lsse.eu

Mariola Olesiak – Główna Księgowa
tel.: (076) 727 74 91
tel.: +48 607 770 419
olesiak@lsse.eu

Wanda Kancek – Specjalista ds. Kontroli, Płac i Majątku Strefy
tel.: (076) 727 74 89
tel.: +48 607 770 587
kancek@lsse.eu

Joanna RybakSpecjalista ds. Ekonomiczno – Administracyjnych
tel. (076) 727 74 70
tel.: +48 887 691 738
rybak@lsse.eu


DEPARTAMENT ROZWOJU:

Wiesław Sowiński – Dyrektor Departamentu
tel.: (076) 727 74 98
tel.: + 48 607 770 712
sowinski@lsse.eu

Łukasz Maciejewski – Menadżer ds. Inwestorów
tel.: (076) 727 74 82
tel.: + 48 607 770 437
maciejewski@lsse.eu

Barbara Budrewicz – Wróblewska – Pełnomocnik zarządu/menadżer ds. Inwestorów
tel.: (076) 727 74 71
tel.: + 48 601 805 354
budrewicz-wroblewska@lsse.eu

Aneta Bielecka – Laskownicka – Pełnomocnik zarządu
tel.: (076) 727 74 92
tel.: +48 607 770 589
bielecka-laskownicka@lsse.eu

Adam Zysk – Menadżer ds. Klastra Motoryzacyjnego
Tel. + 48 575 770 159
Tel. +48 76 727 74 72

Fax. +48 76 727 74 74
zysk@lsse.eu


DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI:

Lidia Wysocka-Czechowska – Dyrektor Departamentu
tel.: (076) 727 74 86
tel.: +48 607-770-247
czechowska@lsse.eu

Marek Kołodziejczyk – Menadżer ds. Infrastruktury
tel.: (076) 727 74 87
tel.: +48 601-535-659
kolodziejczyk@lsse.eu

Radosław Kreczmański – Menadżer ds. Inwestycji
tel.: (076) 727 74 88
tel.: +48 607-770-312
kreczmanski@lsse.eu

Ignacy Bochenek – Menadżer ds. Infrastruktury
tel.: (076) 727 74 80
tel.: + 48 607 770 480
bochenek@lsse.eu


DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I PROMOCJI:

Przemysław Bożek – Dyrektor Departamentu
tel.: +48 733 770 140
bozek@lsse.eu

Michał Wilk – Menadżer ds. Komunikacji i Promocji
tel.:  +48 537 770 954
wilk@lsse.eu

Maciej Makowski – Menadżer ds. Komunikacji i Promocji
tel.:  +48 733 770 345
makowski@lsse.eu

Aleksandra Adamkiewicz – Główny Specjalista do Spraw Komunikacji i Promocji
tel.:  +48 533 770 681
adamkiewicz@lsse.eu


DEPARTAMENT PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH:

Anna Dzitkowska – Dyrektor Departamentu
tel.: (076) 727 74 96
+48 537 770 370
dzitkowska@lsse.eu

Michał Paprocki – Główny Specjalista do Spraw Komunikacji i Promocji
tel.: (076) 727 74 96
tel.: +48 733 770 657
paprocki@lsse.eu

Adam Ozonek
– Specjalista

tel.: 791770676
ozonek@lsse.eu