Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, prowadząc  postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty dla usług, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składnia ofert na wykonanie usługi pn.

Usługi porządkowe i usługi zimowego utrzymania obszaru LSSE Podstrefa Legnica i Legnickie Pole 2 w latach 2021-2022”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załącznikach dostępne w siedzibie Zamawiającego – Legnica, ul. Św. Maksymiliana Kolbe 14 lub na stronie internetowej www.lsse.eu.

Pliki do pobrania:

SIWZ utrzymanie terenu Legnica i Legnickie Pole 2021-2022

zalacznik nr 1245678 do SIWZ

zalacznik-nr-3-projekt-umowy-na-utrzymanie-terenu-Legnica-i-Legnickie-Pole-2-w-latach-2021-2022

zalacznik-nr-9a-mapa-pogladowa-LSSE-Legnica

zalacznik-nr-9b-mapa-pogladowa-LSSE-Legnickie-Pole-2

ogloszenie-UZP

 

 

 

 Metryczka

Data utworzenia: 13 listopada 2020 11:38
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 13 listopada 2020 11:50
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także