Najnowocześniejszy budynek w Legnicy: LETIA BUSINESS CENTER przy ul. Rycerskiej 24 ma już swoją historię. Od ponad 136 lat cieszy oko mieszkańców. Przez lata zmieniała się jego forma i wykorzystanie. Od lutego 2021 r. stał się wyłączną siedzibą Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Obiekt posiada dzisiaj nowoczesne powierzchnie biurowe.

Jak zmieniał się budynek LBC przez ponad wiek jego funkcjonowania?

Zapraszamy do obejrzenia w holu głównym budynku LBC wystawy przygotowanej przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, pt. „Historia budynku Letia Business Center”.

 

You might also like