Sukcesem zakończyła się wspólna akcja Fundacji Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i władz Głogowa. Miasto Głogów wraz ze spółką Komunikacja Miejska niedawno przekazały na potrzeby Fundacji LSSE jeden ze swoich autobusów. Do symbolicznego wręczenia pojazdu dla potrzebujących na Ukrainie doszło w Przemyślu, 3 listopada, podczas spotkania przedstawicieli LSSE i Fundacji LSSE z merem Miasta Mościska w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Autobus z powodzeniem przekroczył granicę i teraz dzieci z obwodu lwowskiego będą dojeżdżać nim do szkół.

Od końca lutego szkoły z obwodu lwowskiego przekazały na front prawie 90 autobusów, które pierwotnie zapewniały dojazd dzieci z odległych obszarów wiejskich do placówek edukacyjnych, a później ewakuowały mieszkańców z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Od września nauka w szkołach została wznowiona, przesiedlono tam 26 tysięcy uczniów, jednak wciąż brakuje środków m.in. na transport dla dzieci, przez co proces dydaktyczny jest utrudniony.

Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, podczas spotkania z konsul generalną Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Elizą Dzwonkiewicz, otrzymał prośbę o pomoc w znalezieniu autobusów szkolnych. Decyzja o udzieleniu wsparcia zapadła natychmiast. Skierowano w tej sprawie pisma do wszystkich samorządów LSSE. Głogów zareagował jako pierwszy.

Od lat w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego wspieramy polskie szkoły. W tym roku powołaliśmy do życia Fundację LSSE, której utworzenie zbiegło się w czasie z wybuchem wojny na Ukrainie i skierowało jej działania przede wszystkim na pomoc humanitarną. Przekazanie tego autobusu to przykład współpracy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z samorządami, w tym przypadku z Miastem Głogów. Najbardziej cieszę się z tego, że jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna możemy dołożyć swoją kolejną cegiełkę w pomoc Ukrainie – mówił Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Głogowski autobus jest używany, ale nowoczesny i w bardzo dobrym stanie technicznym. Może zmieścić nawet 100 pasażerów – ma 30 miejsc siedzących i 70 stojących. Jak podkreślali organizatorzy akcji, mamy nadzieję, że jeszcze wiele lat posłuży.

Jako Fundacja realizujemy wiele projektów polsko-ukraińskich, a dzięki uprzejmości Komunikacji Miejskiej w Głogowie, władz i mieszkańców Głogowa, możemy przekazać autobus na Ukrainę i w ten sposób pomóc potrzebującym. Jest to wyjątkowa akcja, która nie tylko raduje, ale też motywuje. To pierwszy krok do dalszych podobnych działań w tym kierunku – dodała Aleksandra Jurkiewicz, prezes Fundacji LSSE.

Chciałabym podziękować Polsce i narodowi polskiemu za to, że od pierwszych dni pełnoskalowej wojny na Ukrainie nieustannie wspieracie nasz kraj. Przez rosyjską agresję cierpią też niestety dzieci. Przekazany pojazd będzie służył uczniom w naszym regionie, którzy często ze względu na alarm powietrzny swój dzień w szkole zaczynają od pobytu w schronie. Autobus ma dowozić dzieci do szkół i domów, a już dziś wyruszy na Ukrainę z pomocą humanitarną – powiedziała podczas spotkania Myrosława Pelc, mer Miasta Mościska.

Na Ukrainę przekazano również materiały edukacyjne i artykuły biurowe, które zostaną rozdysponowane na rzecz polskich szkół i będą służyły uczniom oraz kadrze pedagogicznej.

Zobacz także