Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w formule online w ramach Forum Pracodawca-Pracownik, organizowanym przez ASB Poland Sp. z o.o., pod patronatem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Głównym celem wydarzenia skierowanego do pracodawców jest pogłębienie wiedzy w kluczowych obszarach dotyczących pracowników, takich jak: podatki, księgowość, kadry czy płace. Forum stanowi platformę wymiany wiedzy oraz doświadczeń i ma za zadanie ułatwienie zarządzania firmą, w tym budowanie efektywniejszych procesów. Pierwsza sesja pt. „Zwolnienia pracownicze krok po kroku” odbędzie się 11 czerwca (wtorek) 2024 r. o godz. 10:00.


REJESTRACJA


Zwolnienia pracownicze są nieodłącznymi elementami funkcjonowania biznesu, wymagającymi odpowiedniej wiedzy oraz procedur, aby przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym dokładnie są zwolnienia pracownicze oraz jakie kluczowe kroki należy podjąć podczas ich przeprowadzania.

Omówione zostaną również warunki formalno-prawne, w tym procedury konsultacji wewnątrzzakładowych, regulaminy, porozumienia oraz zawiadomienia organów Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), a także Powiatowych Urzędów Pracy (PUP). Poruszone zostaną też kwestie logistyki i strategii działania, outplacement’u czy ryzyk dla pracodawców wynikających ze zwolnień pracowniczych.

Agenda:

  1. Regulacje prawne, definicja zwolnień pracowniczych
  1. Warunki formalno-prawne, konsultacje wewnątrzzakładowe, regulaminy, porozumienia, zawiadomienia organów PUP, PIP
  1. Wdrożenie procesu zwolnień pracowniczych w organizacji:

– Logistyka i strategia w działaniu
– Kryteria doboru
– Harmonogram działań
– Spotkania z pracownikami
– Wręczanie wypowiedzeń/porozumień zmieniających

  1. Outplacement
  1. Ryzyko dla pracodawców wynikające ze zwolnień pracowniczych

Zobacz także