• • XI edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 22 kwietnia 2021 r.
  • • Zgłoszenie udziału prosimy przesłać do 15 kwietnia br. (czwartek).

Tematyka XI posiedzenia:

  • • zaprezentowanie i przedyskutowanie efektów prac niektórych grup roboczych działających przy Forum,
  • • przedstawienie prac Departamentu Cen Transferowych i Wycen w obszarze cen transferowych,
  • • sprawy bieżące.

Dyskusja nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi cen transferowych służy przede wszystkim wypracowywaniu rozwiązań w zakresie cen transferowych, które będą uwzględniać uzasadniony interes finansów publicznych i uczestników rynku, jak również praktykę gospodarczą.

Jak wziąć udział w XI Forum Cen Transferowych

Posiedzenie odbędzie się online 22 kwietnia br. w godz. 9:30 – 15:30 za pomocą aplikacji Teams.

Spotkanie ma charakter otwarty. Z powodów organizacyjnych i wymogów technicznych liczba uczestników Forum jest ograniczona, z uwzględnieniem jak najszerszej reprezentacji środowisk zainteresowanych tematyką cen transferowych.

Obowiązują poniższe zasady kwalifikacji na posiedzenia Forum:

  • • potwierdzenie obecności przez ekspertów FCT oraz przewodniczących i członków grup roboczych aktualnie prowadzących prace w ramach Forum Cen Transferowych,
  • • każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwóch reprezentantów (nie wliczając osób wskazanych w pkt. 1),
  • • w przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez ten sam podmiot decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby).

Prosimy o zgłoszenie udziału do 15 kwietnia br. (czwartek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: forum.tp@mf.gov.pl

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa przesłany zostanie link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jak być na bieżąco z działalnością Forum

W zakładce Ceny transferowe na stronie podatki.gov.pl można zapoznać się z dokładnym opisem działalności Forum. Publikowane są tam także ogłoszenia i informacje bieżące o działalności Forum oraz główne dokumenty Forum.

 

Więcej informacji dostępne na stronie:Zaproszenie na XI Forum Cen Transferowych – 22 kwietnia 2021 r.

Zobacz także