Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, zaprasza do składnia ofert na “Konserwację central wentylacyjnych oraz klimakonwektorów sufitowych w obiekcie LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone zostały w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1 – zaproszenie do złożenia oferty.

Załącznik nr 2 – umowa serwisowa.

 

You might also like