Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Legnicy, zaprasza do składnia ofert na „Konserwację central wentylacyjnych oraz klimakonwektorów sufitowych w obiekcie LETIA BUSINESS CENTER w Legnicy”.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczone zostały w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1 – zaproszenie do złożenia oferty.

Załącznik nr 2 – umowa serwisowa.

 Metryczka

Data utworzenia: 12 maja 2020 11:45
Autor: LSSE
Ostatnia modyfikacja: 12 maja 2020 15:22
Zmodyfikował/a: LSSE

Zobacz także