Ruszyła II edycja Akademii Menadżera Innowacji, programu szkoleniowo – doradczego przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej firm. Udział w programie ma przygotować właścicieli i pracowników do tworzenia środowiska pracy sprzyjającego opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług. Uczestnicy otrzymują nawet 80 % dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Szczegóły na stronie:

www.parp.gov.pl/ami

 

Zobacz także