Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. rozpoczęła cykl webinarów prezentujących ofertę wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. bierze aktywny udział w realizacji działań przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej. Na aktywności służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 otrzymała 1,7 mld zł. Środki te przeznaczone są na instrumenty wsparcia oferowane przedsiębiorcom przez ARP S.A. wspólnie z ARP Leasing Sp. z o.o. Są to:

  • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym z karencją w spłacie rat kapitałowych do 15 miesięcy,
  • pożyczka obrotowa na finansowanie wynagrodzeń w celu utrzymania zatrudnienia i kontynuacji działalności przedsiębiorcy,
  • refinansowanie leasingu operacyjnego pojazdów pow. 3,5 t (także naczep) z karencją w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy i wydłużeniem ponadnormatywnego okresu spłaty o 1 rok,
  • leasing maszyn i urządzeń dla klientów z sektora MŚP poszkodowanych na skutek pandemii COVID-19 pod nazwą #Maszyneria.
Piąty z cyklu webinarów skierowany jest do przedsiębiorców z województwa dolnośląskiego.
Termin 29 października,  godzina 13:00
Więcej informacji oraz link do rejestracji na wydarzenie dostępny jest na stronie: /webinarium-prezentujace-oferte-wsparcia-finansowego-dla-przedsiebiorstw

You might also like