Do 6 maja można zarejestrować się na konferencję podsumowującą konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), która odbędzie się 10 maja. Celem konsultacji było zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w FENG. Realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki.

Podczas konferencji eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) omówią najistotniejsze uwagi zgłoszone podczas konsultacji FENG. Spotkanie będzie zorganizowane w następujących blokach tematycznych: Badanie+Rozwój+Innowacje, Zielona transformacja, Transformacja cyfrowa, Transfer technologii, Instytucje Otoczenia Biznesu i Klastry.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 11:00 i będzie transmitowana na stronie poir.gov.pl oraz na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Konsultacje społeczne

Uwagi do FENG zbieraliśmy od 10 marca do 14 kwietnia 2021 r. Na początku konsultacji przygotowaliśmy konferencję otwierającą online, a 21 kwietnia odbyło się wysłuchanie publiczne. W konsultacjach FENG uczestniczyło około 700 zarejestrowanych uczestników na żywo na dedykowanej platformie i 1,2 tys. na YouTube. Otrzymaliśmy ponad 300 opinii i uwag. Po zakończeniu prac nad projektem zostanie on przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej.

Pomoc dla nowoczesnej gospodarki

Wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizacja współpracy biznesu i nauki – to główne cele FENG. Budżet programu to 36 miliardów złotych. Z FENG będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe. Wsparcie będzie dostępne w formie dotacji, instrumentów finansowych (kapitałowych lub gwarancyjnych) oraz instrumentów mieszanych. W programie przewidzieliśmy trzy priorytety:

  • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
  • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;
  • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Materiały

Zarejestruj się na konferencję podsumowującą konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – link YouTube

Zobacz także