Prezes LSSE Przemysław Bożek, Marek Horbań – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Dyplomatycznych i Rynków Wschodnich i Maria Osidacz – Menadżer ds. Obsługi Przedsiębiorców uczestniczyli w Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” w Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

To cykliczne wydarzenie będące platformą wymiany poglądów między przedsiębiorcami, nawiązywania współpracy i wspierania wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

– Odbudowa Ukrainy – to jest gospodarczy projekt dla całej Europy, jeśli nie świata w najbliższym czasie. To, że w Polsce dzisiaj mamy już ponad 3-milionową reprezentację ukraińską, to informacja prosta z punktu widzenia biznesu i gospodarki. Jest zapotrzebowanie na usługi i produkty, które trzeba będzie świadczyć. Naturalne więc jest, że ukraińskie firmy będą się lokowały w Polsce i przed każdym z państwa, przed każdym z nas stoi wielkie wyzwanie – mówił podczas uroczystego otwarcia Waldemar Buda, Minister Rozwoju i Technologii.

Przypomnijmy, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna już od dawna współpracuje z zagranicznymi partnerami, głównie w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Od początku pełnoskalowej wojny, kontakty z przedstawicielami biznesu i kultury na Ukrainie się zacieśniły. Konsekwencją tych wydarzeń była m.in. decyzja zarządu o zatrudnieniu w strukturach LSSE osób mieszkających dotychczas na terenie Ukrainy. Umożliwi to pielęgnowanie relacji międzynarodowych, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na przyszłość ukraińskiej gospodarki i biznesu. Nie bez przyczyny to właśnie ci pracownicy reprezentowali LSSE na Forum.

Tematem wiodącym spotkania w Warszawie były najbardziej aktualne kwestie relacji gospodarczych między Polską a Ukrainą. Podsumowano dotychczasowe sukcesy i przedstawiono perspektywy ożywienia gospodarki ukraińskiej w budownictwie, energetyce, transporcie i infrastrukturze cywilnej, agrobiznesie i rolnictwie, a także dostęp do polskich i międzynarodowych instrumentów wsparcia dla Ukrainy.

Podczas XV Międzynarodowego Forum „Polsko-Ukraińskie Dni Biznesowe” ważne były również kuluary. Prezes LSSE, wraz ze współpracownikami, rozmawiał m.in. z Panem Ireneuszem Derkiem – polskim biznesmenem, prowadzącym wieloletnią działalność na Ukrainie, doradcą PGNiG na Ukrainie, członkiem Krajowej Rady Inwestycyjnej przy Prezydencie Ukrainy.

Prezes LSSE Przemysław Bożek i Marek Horbań – Pełnomocnik Zarządu ds. Kontaktów Dyplomatycznych i Rynków Wschodnich spotkali się również z Panią Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbietą Witek. Rozmawiali o bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej, działaniach pomocowych dla Ukrainy, a także o planach rozwoju na najbliższą przyszłość. To był bardzo ważny i owocny czas, za który serdecznie dziękujemy!

Zobacz także