Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Na walkę z kryzysem wywołanym pandemią polski rząd przeznaczył ponad 312 mld zł. O wsparciu przedsiębiorców z Tarczy Antykryzysowej mówili Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tarcze Antykryzysowe skierowane są do tych pracowników i pracodawców, którzy przeżywają trudności ekonomiczne i odnotowują spadek obrotów lub przychodów z powodu pandemii.

To, na czym szczególnie nam zależy to  utrzymanie miejsc pracy – mówił podczas konferencji wiceminister Waldemar Buda i dodał – Istotne jest utrzymanie inwestycji publicznych, które są kluczowe dla przedsiębiorców, by utrzymać zlecenia.

Pomoc z Tarcz Antykryzysowych, to cały pakiet instrumentów pomocy finansowej dla pracowników i pracodawców. W ramach pomocy z Tarcz Antykryzysowych przyznawane jest:

  • • świadczenie postojowe – jednorazowa wypłata w wysokości 80 proc. wynagrodzenia minimalnego. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy,
  • • zwolnienie ze składek ZUS,
  • • dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników,
  • • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • •niskooprocentowana pożyczka do 5 tys. zł,
  • •dodatkowy zasiłek opiekuńczy – 14-dniowy zasiłek na opiekę nad dzieckiem do 8 lat lub starszym dzieckiem niepełnosprawnym,

Dzisiaj, kiedy podsumowujemy ten czas, na ten moment ponad 182 mld zł trafiło na ratowanie miejsc pracy. Ponad 6 mln miejsc zostało uratowanych – powiedziała minister Marlena Maląg. 

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać ze wsparcia z Tarczy 7.0. W jej ramach zaplanowano pomoc dla firm o łącznej sumie ok. 5,2 mld zł.

Kwota subwencji finansowych wypłaconych z PFR przekroczyła 70 mld zł. W ciągu tych dokładnie 11 miesięcy pandemii ponad 250 tys. firm otrzymało te subwencje. Łączna liczba pracowników przedsiębiorstw objętych tą pomocą zbliża się do 3,5 mln osób – mówił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. 

You might also like