Przygotowania do nowej perspektywy finansowej to doskonały moment na wymianę doświadczeń, by móc skorzystać z najlepszych praktyk. Okazją do wymiany doświadczeń wsparcia biznesu w szczególności w obszarach B+R i innowacji było spotkanie „European Funds as a tool for building an innovative economy of the Visegrad Group”, w którym udział wziął wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. W gronie ekspertów z państw V4 uczestnicy konferencji dyskutowali, w jaki sposób kraje wykorzystują fundusze europejskie do wspierania innowacyjności swoich gospodarek i jakie rekomendacje można przyjąć na lata 2021-2027.

Eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej wskazują na podobne wyzwania dotyczące innowacyjności przedsiębiorców. Efektywne wspieranie działalności innowacyjnej firm, począwszy od prac badawczo-rozwojowych po wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek to warunek rozwoju gospodarek krajowych

– mówił wiceminister Waldemar Buda.

Tematem rozmów były również plany dotyczące wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Spotkanie w gronie międzynarodowym było okazją do podjęcia rozmów o udziale w programach zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, takich jak Horyzont Europa, czy Cyfrowa Europa.

Jesteśmy na etapie konsultacji programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Jestem przekonany, że ta konferencja pomoże nam zaprogramować instrumenty wsparcia biznesu w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 oraz wzmocni partnerstwa w Europie Środkowej

– podkreślił Waldemar Buda.

Spotkanie odbywa się z okazji 30-lecia partnerstwa wyszehradzkiego, obchodzonego w lutym 2021 r. Podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej kształtują się główne kierunki i priorytety dotyczące budżetu i struktury Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, w tym polityki spójności i systemu jej realizacji. Koordynacja programowania polityki spójności w kolejnej perspektywie finansowej jest ważnym elementem prezydencji.

Konsultacje społeczne Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki trwają do 14 kwietnia. Płynne uruchomienie środków z budżetu unijnego i krajowych będzie miało ogromny wpływ na przywrócenie polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Zainwestujemy je w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Zobacz także