W miniony czwartek, tj. 29 lipca 2021 roku mieliśmy przyjemność gościć podczas wizyty studyjnej przedstawicieli projektu „Wskocz Do Sieci” realizowanego przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.

Celem projektu jest rozwój potencjału społeczno-ekonomicznego podmiotów z grupy docelowej poprzez poszerzenie oferty wsparcia doradczego i szkoleniowego w zakresie tworzenia oraz rozwijania regionalnej i ponadregionalnej sieci przedsiębiorstw w tym partnerstw, klastrów, konsorcjów spółdzielczych działających na rynku komercyjnym.

Projekt skierowany jest do 80 Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym 40 Przedsiębiorstw Społecznych(PS) oraz 20 przedsiębiorców z województwa: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz opolskiego.

Podczas wizyty studyjnej przedstawiciele projektu mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Klastrów działających przy Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. oraz zwiedzić i zapoznać się z ofertą filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Zobacz także