Aktualna sytuacja gospodarcza w kontekście rynku pracy oraz planowane działania MRPiT w obszarze rynku pracy w roku bieżącym – to główne tematy dzisiejszego, a tym samym pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rynku Pracy.

Rynek pracy w ostatnich latach bardzo się zmienił, dlatego planujemy wprowadzić nowe rozwiązania w jego obszarze. Obecnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami związanymi z rynkiem pracy m.in. założeniami do ustawy o wsparciu zatrudnienia oraz nowelizacji ustawy dotyczącej zatrudniania cudzoziemców

– mówiła wiceminister Iwona Michałek.

Podczas posiedzenia RRP omówiono także projekt planu finansowego Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rok 2021.

Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT mówiąc o polskim rynku pracy przypomniała, że szacowana przez MRPiT stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. wyniosła 6,5%.

Reaktywnie na tle krajów Unii Europejskiej ten wynik jest niski

–  powiedziała Ewa Flaszyńska, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT.

Według danych Eurostatu w grudniu 2020 r. Polska była, po Czechach, drugim krajem w UE o najniższej stopie bezrobocia 3,3%. Styczniowe dane GUS napawają optymizmem ponieważ według nich w styczniu 2021 r. odnotowana została poprawa koniunktury w większości badanych obszarów gospodarki.

Wprowadzone przez rząd działania mające na celu ochronę miejsc pracy zapobiegły znacznemu wzrostowi poziomu rejestrowanego bezrobocia.

W zakresie instrumentów nadzorowanych przez resort ds. pracy do 19 lutego br. przyznano wsparcie dla 6,8 mln miejsc pracy ograniczając znacznie skalę wpływu kryzysu na sytuację przedsiębiorstw i pracowników, a tym samym na sytuację polskich gospodarstw domowych.

Podczas posiedzenia omówiono dotychczasowe formy wsparcia jakie są udzielane polskim przedsiębiorcom w celu ochrony miejsc pracy.

Dzięki tarczy branżowej uruchomionej 19 grudnia 2020 r. branże, które od początku wybuchu pandemii borykają się z największymi ograniczeniami działalności, tj. gastronomiczna, rozrywkowa, fitness i sprzedaży detalicznej, otrzymują dodatkowe wsparcie w walce z kryzysem wywołanym pandemią.

W ramach tarczy branżowej  przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w kwocie 2 tys. zł. Do 18 lutego br. ponad 33 tys. przedsiębiorców złożyło wnioski o  pomoc w tym instrumencie. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o pomoc do dnia 28 lutego 2021 r., a w ramach nowych branż wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów do 31 marca 2021 r.

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych 48 branż mogą korzystać z jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności w wysokości do 5 tys. zł. Instrument ten przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców, również tych, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.  Wnioski o dotację można składać do 31 marca 2021 r. za pośrednictwem systemu praca.gov.pl. Do 18 lutego br. złożono ponad 56 tys. wniosków.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, a także organizacji związkowych i organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Zobacz także