Rada Rozwoju Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej coraz większa, a powiat legnicki będzie miał nowy Klaster Wodorowo-Energetyczny. To ustalenia, po piątkowym, 25 marca posiedzeniu Rady Rozwoju Gospodarczego.

Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została powołana pod koniec listopada 2021 r., jako organ wspierający rozwój przedsiębiorczości w regionie. Podczas drugiego posiedzenia RROG, które zorganizowano w piątek (25 marca) do grona 21 członków dołączyli:

 • przedstawiciele przedsiębiorców:

– Piotr Karwan, Związek Pracodawców Polska Miedź,
– Kamil Orzeł, KGHM Polska Miedź S.A.

 • przedstawiciele samorządów:

– Michał Frąckowiak, p.o. wójta Gminy Niechlów,
– Bartłomiej Zimny, wójt Gminy Głogów,
– Łukasz Horbatowski, wójt Gminy Kotla,
– Wojciech Płaziuk, wójt Gminy Udanin.

Podczas spotkania „Wizję gospodarki przyszłości” przedstawił prof. Piotr Wrzecioniarz, profesor Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego, członek Instytutu Strategii Gospodarczych i Geopolitycznych.

Chcielibyśmy, aby efektem naszych prac i obrad była nie tylko lepsza współpraca oraz integracja przedstawicieli szeroko rozumianego otoczenia biznesowo-samorządowego LSSE, ale przede wszystkim, by w tak interdyscyplinarnym gremium udało się zarysować wizję przyszłości regionu, a nawet,  by pokusić się o opracowanie jednolitej, zintegrowanej Strategii Rozwoju dla całego obszaru LSSE – mówi Adam Babuśka, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, legnicki starosta.

Podczas piątkowych obrad Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii ogłosił nową inicjatywę wodorową. List intencyjny w sprawie powołania Klastra Wodorowo-Energetycznego Powiatu Legnickiego podpisało 9 partnerów to samorządy, przedsiębiorstwa, instytucja biznesu i uczelnia wyższa.

Sygnatariusze listu intencyjnego:

 • Powiat Legnicki,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG,
 • Gmina Chojnów,
 • Gmina Krotoszyce,
 • Gmina Legnickie Pole,
 • Gmina Ruja,
 • Collegium Witelona Uczelnia Państwowa,
 • Sunfarming Polska,
 • PV Rental Solutions.

 

Operatorem Klastra będzie Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG.

To przedsięwzięcie nie tylko ważne w związku ze światowym kryzysem energetycznym, ale pozwala również na ścisłą współpracę z podmiotami zainteresowanymi rozwojem gospodarki wodorowej. Niskoemisyjny wodór to źródło czystej energii wykorzystywanej m.in. w transporcie i przemyśle, ale także szansa na dodatkowe, tańsze źródła energii dla lokalnych odbiorców.

Zobacz także