W dniu dzisiejszym, tj. 17 marca, podczas spotkania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zostały wręczone nagrody laureatom konkursu “Najlepsza Praca Dyplomowa” oraz ich promotorom. Konkurs był zorganizowany wspólnie przez Instytut Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie i Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. W uroczystości udział wzięli Rektor uczelni dr Pani Katarzyna Rusak, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Przemysław Bożek, Dyrektor Instytutu Politechnicznego Pan Paweł Modzel, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji LSSE Pani Bernadetta Brożyna, a także nagrodzeni absolwenci oraz promotorzy nagrodzonych prac.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej.

 

Zobacz także